ZOBACZ WIĘCJ
ZOBACZ WIĘCJ
BLOG

INSTAGRAM

LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polska, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS: 0000000778, kapitał zakładowy 3.662.246 PLN (zapłacony w całości), NIP: 583-10-14-898, REGON: 190852164