Skontaktuj się z nami

E-SKLEP sinsay

LPP S.A.
ul. Łąkowa 39/44
80-769 Gdańsk
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 3 662 246 PLN (zapłacony w całości)
REGON: 190852164

Tel. +48 58 76 96 900

Faks +48 58 76 96 909

NIP 583-10-14-898

Nr KRS 0000000778

Infolinia E-sklepu

PON-PT 9:00-19:00
SB 10:00-17:00

800 800 013

LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80‑769 Gdańsk, Polska, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS: 0000000778, kapitał zakładowy 3.662.246 PLN (zapłacony w całości), NIP: 583‑10‑14‑898, REGON: 190852164